Kurz somatického přístupu v koučování

Milí absolventi,

Ráda bych Vás srdečně pozvala na navazující kurz certifikace Pure Mind, který budetentokrát zaměřený na psychosomatiku a práci s klientem v oblasti traumatu. V naší praxi vnímáme, že je s klienty zapotřebí pracovat do větší hloubky, skrze jejich somatické prožívání. A proto jsme zajistili jedinečné školení ve spolupráci s Martinem Srdcem, terapeutem Somatic Experiencing® Petera A. Levina. Právě Martin Srdce nás tímto šestidílným praktickým kurzem provede.

Naše setkávání bude osobní, praktické a doplní jej krátká online setkání. Využijte této jedinečné možnosti učení se od člověka, který má dlouholeté zkušenosti a pestrou praxi.

Těšíme se na vás,

Lenka & Honza

Krátký popis kurzu:

Šestidílný praktický kurz určený pro pomáhající profese, které se při své práci setkávají s klientovým traumatem. Vychází z přístupů Somatic Experiencing® Petera A. Levina a polyvagální teorie Stephen W.Porgese, dále z techniky dvou židlí Fritze Perlse a krmení démonů Tsultrim Allione. Tento druh práce s vnitřními částmi je vhodný pro řešení vztahových problémů, neproduktivních postojů a rolí, emočních vzorců, somatických symptomů a hlubokých dětských zranění. 

Naučíme se jednoduchý protokol pro práci s vnitřními částmi a během tohoto procesu se seznámíme s hlavními principy práce s nervovým systémem a traumatickým zraněním.

Kurz bude zaměřen především na vlastní prožitek a osvojení si nových postupů skrze cvičení. Předpokládá se aktivní zapojení účastníků a prozkoumávání jednotlivých témat i mezi jednotlivými bloky setkávání.

Podrobné informace:

Časová dotace: 3 víkendy (vždy 10:00 – 17:00 hodin) a 3 večerní online reflektující setkání v délce 90 minut.

Termíny: 18. – 19.1. 2025 | 8. -9.2. 2025 | 1-2.3. 2025

Cena: 10.200 Kč (pouze pro absolventy certifikace PM)

Maximální počet osob: 14

Místo setkávání: Studio Dayal, Vyšehradská 1376, 128 00 Praha 2 – Nové Město

Absolventi kurzu obdrží certifikát o absolvování.

Konkrétní témata kurzu:

 • co je to trauma, jak vzniká a jak se projevuje 
 • jak pracovat s traumatem klienta – prakticky
 • funkce autonomního nervového systému – útok, útěk, zmrzutí
 • usazení, uzemnění, orientace, bezpečí vs.aktivace a ohrožení
 • naše zdroje a seberegulace
 • pociťovaný vjem, jazyk plazího mozku
 • pokročilé nástroje pro práci s traumatem: titrace a pendulace
 • naše hranice
 • cvičení na koherenci myšlení, cítění a pociťovaného vnímání
 • jak pracovat se „zamrzlým“ nebo „útočícím“ klientem
 • jak pečovat v rámci klientské praxe i o sebe

O školiteli: 

 • Martin Srdce je praktikant metody Somatic Experiencing®, biodynamické kraniosakrální terapie a průvodce transformačním procesem.
 • má vlastní soukromou praxi Somatic Experiencing® a Stillness Touch v regeneračním centru Dayal
 • 10 let zkušeností jako facilitátor transformačního procesu
 • 19 let zkušeností v práci s tělem
 • 24 let praxe v meditačních procesech
 • lektor ve vzdělávací společnosti Maják zdraví
 • člen České kraniosakrální asociace
 • člen Asociace Somatic Experiencing ČR

Více o Martinovi najdete zde: www.martinsrdce.cz 

Přihlášky:

Napište Lence na lenka@lenkaprochazka.cz a vše dohodneme 🙂

Doporučená literatura:

Tsultrim Allione: Pečuj o své démony, Peter A.Levine: Němé zpovědi.

Doporučená videa:

Rozhovor Lenky s Martinem Srdcem o Somatic Experiencing:

 

Peter Levine o traumatu: