Co je vlastně zdravá sebeláska?

Nedávno jsem měla konzultaci s jednou klientkou a po nějaké chvíli jsme se dostaly k tématu její sebelásky. I když navenek působila sebejistě, ve finále mi přiznala, že si vlastně pod tímto pojmem nedokáže vůbec nic představit. Naše schůzka mě inspirovala k tomu, abych napsala tento článek a trochu přiblížila, co si pod pojmem “zdravá sebeláska” představuji já. Každý z nás má na tohle zásadní téma trochu jiný pohled a já budu ráda, když mi napíšete svůj vlastní názor do komentářů nebo emailem. 😉

Zdravá sebeláska není podmíněná

Jedním z nejčastějších a nejvíce pokřivených způsobů výchovy je podmíněné dávání lásky rodičů vůči dětem. To znamená, že dítě je od okolí přijímáno jen v určité formě chování, a tak se vzdálí od své přirozenosti a takzvaně se vlije do formy, která vyhovuje hlavně těm, kteří ho vychovávají. Pokud jste v dětství slyšeli věty typu: “Budeme tě mít rádi, pokud…” nebo “Měl bys být takový..”, pravděpodobně spadáte do skupiny lidí, kteří se raději přizpůsobují druhým, jen aby získali pozornost a kýženou lásku.

Zdravá sebeláska je však o tom, že sami sebe známe do morku kostí, a také sami sebe přijímáme ve své přirozenosti. Jsme si vědomi toho, že láska není podmíněná ničím a vyvěrá ze skutečné svobody. Ať už ji dáváme nebo ji vyžadujeme od druhých. Zkuste si sami pro sebe říci: “ Miluji se taková/ý, jaká/ý jsem” nebo “Miluji se ve své přirozenosti”. A uvědomte si, že už teď jste dokonalí a jste hodni lásky, stejně jako všichni ostatní.

O zdravé sebelásce píšu ve své nové knize „Cesta mimořádné ženy“, která je právě v předprodeji a byla vydána v limitovaném počtu kusů.  

Můžete si ji objednat zde: CESTA MIMOŘÁDNÉ ŽENY

Zdravá sebeláska je o přijímání svých stínů

Každý z nás v sobě nosí své vlastní stíny, a kdyby nebyla černá, neexistuje ani bílá. Náš život je plný změn, a během něj každý z nás zažije momenty, které nejsou vůbec jednoduché. Také během života poznáváme sami sebe a skrze uvědomování si svých stínů můžeme osobnostně povyrůst. Zdravá sebeláska rozhodně není stav, kdy se milujeme jen v momentě, kdy se nám vše daří nebo máme ideální váhu či finanční obnos. Naopak svůj zdravý vztah k sobě poznáváme v situacích, kdy se nám příliš nedaří nebo nám něco na sobě nevyhovuje, a přesto jsme schopni vůči sobě cítit respekt i lásku.

Je zcela v pořádku, když máte své slabé stránky nebo nejste perfektní. Přijímejte sami sebe i v těchto momentech, a pokud vám něco ve vašem životě nevyhovuje, nesnažte se proti tomu bojovat. Raději svůj stín přijměte a s láskou na něm pracujte. Věřte mi, že právě tohle je zdravý přístup k sobě!

Zdravá sebeláska je o soucitu

Pro mě osobně je soucit matkou lásky, a nosí v sobě hluboký význam. A to jak pro naše vztahy s okolím, tak i ve vztahu k nám samotným. Soucit neznamená, že sami sebe nebo druhé litujeme, ale naopak je vyjádřením lásky k sobě i k druhým. Zkuste tedy přístup k sobě zjemnit, a místo věčné sebekritiky k sobě přistupujte se soucitem a určitou jemností. Když se vám něco nepovede nebo vám není psychicky dobře, pohlaďte se (ať už slovem nebo skutečným dotykem) a promlouvejte k sobě pozitivně, jemně. S oblibou svým klientům a posluchačům říkám, že bychom pro sebe měli být za každé situace těmi nejlepšími kamarády, a podle této šablony k sobě i přistupovat.

Zdravá sebeláska vyvěrá ze srdce

Bohužel v sobě máme často zafixováno, že sebeláska je o egu a sobectví, kvůli kterému se soustředíme jen sami na sebe, a nehledíme na potřeby jiných. Já věřím tomu, že zdravá sebeláska vyvěrá z našeho srdce, a když dokážeme milovat sami sebe bez podmínky, můžeme stejné emoce cítit i vůči ostatním. Navíc, když máme klid a harmonii ve svém vnitřním světě, máme dostatečnou kapacitu na to, abychom se věnovali i našim blízkým a byli vnímaví ke svému okolí, zvířatům, přírodě i naší matce Zemi.

Dovolte mi tedy, abych tento článek zakončila moudrem, které mě hluboce oslovuje: “Naše vlastní štěstí je studna, ze které vyvěrá schopnost dávat druhým”.

Přeji vám všem, ať se vám daří v nalézání sebelásky a prožívání hlubokého soucitu k sobě, i ke všem, se kterými propojujete svůj život. Láska je nejmocnější nástroj, kterým můžeme vyléčit nejen sami sebe i své tělo, ale také společnost celkově.

A pokud se vám nalézání vztahu k sobě nebude dařit, můžete si stáhnout můj online trénink: 21 duchovních klíčů k ženské sebelásce nebo si objednat knihu „Cesta mimořádné ženy“, která je právě v předprodeji 😉 . Můžete se také objednat na osobní konzultaci se mnou a na vašem sebevědomí zapracujeme společně.