O matkách a dcerách. Emoční výživě i nedosycenosti láskou. 

Chytla jí za ruku a řekla: “Pojď, ukážu ti, co je láska.”

Máma a dcera. Jeden z nejzásadnějších vztahů, který nás determinuje na celý život. Matka je pro nás zdrojem bezpečí, emoční oporou a ukazuje nám, co je to láska. Mezi matkou a dcerou vzniká jedinečné pouto, které když se už v dětství poruší, čeká nás život v emoční nedosycenosti. 

Kdykoliv pracuji se ženami na tom, aby byly spokojené se sebou i šťastné v partnerství, prakticky vždycky narazíme na téma vztahu s matkou. Velice často od takových žen slýchávám, jak jim chyběla podpora, láska nebo bezpečí. Jsou tak nedosycené láskou, že ji neustále (i nezdravě) vyžadují od svých partnerů, dětí i okolí. Jen, láska stále nepřichází. 

Já se často zamýšlím nad tím, jakou esenci má vlastně máma dceři předat? Co je v jejich vztahu důležité, a co jako dcery doopravdy potřebujeme? 

Emoční bezpečí 

Máma své dítě v ideálním případě miluje, a to bez podmínky. Dává mu jasné vymezení toho, co jsou to emoce a nepotřebuje dávat podmínku k tomu, aby bylo dítě přijímané a milované. Má otevřené srdce i náruč, vyživuje své dítě nejen skrze kojení v počátcích jeho života, ale i skrze láskyplné zacházení, pochopení a naslouchání. Sama je jednotkou, která rozumí svým emocím a umí je plně projevit, i s nimi vědomě pracovat. Dítě tak má v matce emoční jistotu, která je pro jeho pozdější psychický vývoj extrémně důležitá. Protože když máme v matce emoční jistotu, jsme nasyceni láskou a máme dostatek přijetí i pocitu důležitosti, přirozeně takové emoce prožíváme i v dospělosti. Netrpíme úzkostným strachem nebo bezmocí, dovolíme si vědomě ventilovat vztek a cítíme nasycení v lásce. Jak k sobě, tak ke druhým. 

Ženský vzor 

Je úžasné pozorovat ženy, které jsou usazené ve své ženské energii, ale zároveň stojí nohama pevně na zemi. Když se žena stává matkou, automaticky je tak vzorem své dcery. Ta k ní vzhlíží jako k bohyni, která je pro ni ideálem ve všech ohledech. Je její průvodkyní nejen ve světě emocí, ale také v oblasti vztahů s muži, přechodu z dívky v ženu i náhledu na ženské tělo. Právě matka své dceři ukazuje, jak vypadá partnerství mezi mužem a ženou. Předává jí své zkušenosti v oblasti menstruace a vztahu k ženství. Ukazuje jí roli ženy ve všech oblastech života. 

Stabilita a zakořenění 

Žena je středem domova. Bez nás by domov nebyl útulný, chybělo by výživné jídlo a vůně, která se každým harmonickým domovem nese. Právě žena dodává obyčejnému domu či bytu hřejivost, která je pro jejího muže i děti nenahraditelná. Je to ten úžasný pocit, že se máme kam vracet a máme své kořeny. Vytváření hřejivého domova i zakořenění, to je úloha ženy, která by pro své děti měla být stabilní jednotkou, která v sobě nese moudrost, zkušenosti i schopnost obejmout, kdykoliv to její dítě potřebuje. 

A co když máma nefunguje? 

Bohužel, ve své praxi se stále častěji setkávám s tím, že matka svoji roli nezvládá. Neumí dávat svým dětem lásku bez podmínky, není emočně stabilní, nezvládá žít v reálném světě, a tak od svých potomků vyžaduje, aby suplovali její roli. Vzájemný vztah se tak narušuje, ženy často přebírají zodpovědnost za štěstí své matky a dostávají se tak do nepřirozené pozice “jsem matka vlastní matky, i když jsem její dcerou”. 

Pokud jste v dětství nedostávala optimální emoční výživu od své matky a cítíte, že jste v lásce nedosycená, je zapotřebí na sobě začít pracovat. Protože, není možné nezdravě čerpat ze svých protějšků nebo okolí. Stáváte se tak závislou na druhých, a to vás ke štěstí nedovede. 

Buďte raději zdrojem sama pro sebe, uzdravte svůj vztah k sobě a ve finále i ke své matce. Můžete to zkusit s námi ve formě konzultací nebo vstupte do mého online transformačního programu pro rok 2020. Těším se na vás.