Jak ovlivňuje sebevědomí naše vztahy?

Nevím jak vy, ale já se sama se sebou chci cítit v rovnováze každý den. Pokud se mi daří najít v sobě klid, vytvářím harmonii i s ostatními lidmi. Navíc, pokud mám sama sebe ráda, mám dostatek emoční kapacity dávat lásku a pochopení i druhým lidem. Co když ale ona sebedůvěra chybí? Zkusme se podívat na různé roviny našich vztahů a jak je může naše nedostatečné sebevědomí ovlivnit.

Sebedůvěra  a vnímání vlastního světa

Ano, naše vlastní sebedůvěra je alfou omegou našeho životního štěstí. Z jakého důvodu? Já s oblibou říkám, že když už se sebou musím žít celý život, proč si tuto cestu znepříjemnit? Během mé dlouholeté praxe a hlavně vlastní zkušeností jsem zjistila, že pokud pracuji na vylepšení mě samotné, jsem nucená se na sebe více soustředit. Jsem poté schopna vnímat své potřeby a skutečná přání, umím také říkat NE lidem, kteří v mém životě figurují jako určití emoční parazité. Když  tedy pracuji na své sebedůvěře, stavím si vlastní životní dům, ve kterém je mi dobře a chci v něm i další roky žít. Jsem schopna specifikovat, koho v mém domě chci a kdo do něj nepatří.

Sebedůvěra a partnerský vztah

Největší chybou, kterou můžeme udělat, je vstoupit do vztahu, aniž bychom měli vybudovanou vlastní identitu. Pokud nevíme, kdo vlastně jsme a po čem toužíme, nemůžeme mít ani představu o tom, jakého partnera chceme. A také, co s ním vlastně chceme prožít. Pokud vstupujeme do vztahu s nízkou sebedůvěrou, většinou se ocitneme v submisivní pozici a partnerovi se přizpůsobujeme. Anebo si na něm vytváříme emoční závislost, která se projevuje chorobným žárlením nebo zvýšenými projevy emocí (pláč, vztek). Je dobré si tedy uvědomit, že od vztahu nestačí něco očekávat. I my sami do partnerství jdeme jako určitá investice, která je pro druhého zajímavá a cenná.

Sebedůvěra a vztahy s okolím

I na oblast rodinných, přátelských a pracovních vztahů může mít nízká sebedůvěra negativní vliv. Pokud sami sobě nevěříme, neumíme asertivně jednat s okolím anebo si vyjednat lepší platové podmínky. Zkuste si tedy na papír napsat seznam všech lidí, kteří jsou kolem vás a k nim si zapište pocity, které s nimi prožíváte. Projevuje se zde někde vaše nízká sebedůvěra? A co způsobuje v daném vztahu? Zamyslete se nad tím, zda není možné svoji pozici ve vztazích, ať už rodinných nebo pracovních, vylepšit. Je možné změnit formu vašeho chování anebo si s druhým promluvit? Naučte se specifikovat, co od vztahů s druhými očekáváte a v jaké formě chcete, aby s vámi druzí jednali. A nebojte se to dát najevo.