7 toxických postojů, které systematicky ničí vaši sebedůvěru

Některé ženy mají sebedůvěry tolik, že by ji mohly rozdávat. A potom je tu velká část žen, které nevěří svým schopnostem, neumí se za sebe postavit a věčně poslouchají svého vnitřního kritika. Během své praxe jsem pracovala se stovkami žen, které trápila nízká sebedůvěra, a všechny tyto ženy měly společné rysy, které je od zdravé sebelásky blokovaly.

V dnešním článku bych vám je ráda ukázala, abyste tyto postoje měla možnost změnit a uzdravila tak ten nejdůležitější vztah, sama se sebou.

Jste ve vztahu s toxickým mužem

Naši partneři jsou pro nás tím nejdůvěrnějším zrcadlem. Pokud si žena nevěří a má o sobě nízké mínění, většinou si do života přitahuje muže, kteří její vnitřní přesvědčení jen potvrzují. Má tak vedle sebe partnery, kteří jsou permanentně nevěrní, manipulují s ní nebo jí dávají neustále najevo, že není dostačující. Když se žena nedokáže vymanit ze vztahu s toxickým mužem, je někdy velice těžké pracovat na své vlastní sebelásce. Mezi toxické muže patří i ti, kteří doma mají vlastní ženu, avšak udržují paralelní vztah s ženou další. A té se většinou potvrzuje, že pro toho, kterého miluje, nebude na prvním místě.

Pamatujte si tedy, že partnerství s mužem, který vám neprospívá, vás bude vždy blokovat od zdravé sebelásky a je zapotřebí se z něj vymanit. A to hlavně prací na sobě, i svých stínech. Pokud na sobě chcete doopravdy zamakat, můžete si stáhnout můj online trénink 21 duchovních klíčů k ženské sebelásce, ve kterém vás provedu krok za krokem na cestě ke zdravé sebelásce.

Chcete mít všechno perfektní

Ženy perfekcionistky se na první pohled zdají být velice sebevědomé a působí, že mají ve svém životě všechno srovnané. Moje praxe však ukazuje pravý opak. Když chceme mít všechno perfektní, znamená to permanentní nespokojenost s čímkoliv, co vytvoříme a také častou vnitřní kritiku, kdykoliv nevyhovím své zkreslené představě naprostého ideálu. Ženy perfekcionistky v sobě mají hluboce zakořeněno, že budou milovány a přijímány až v momentě, kdy budou naprosto dokonalé, takže je trápí neustálý nedostatek lásky a pozornosti.

V tomto případě je určitě zapotřebí se zbavit negativních podvědomých vzorců chování, které nás vedou do sebedestruktivního smýšlení i jednání. Každá z nás by si také měla uvědomit, že může být milována i přijímána bez podmínky, i když jsme slabé a nedokonalé. Zdravá láska totiž podmínky neklade.

Neumíte být sama k sobě laskavá

Laskavost k sobě je tou nejlepší cestou k osvojování zdravé sebelásky. Laskavost je zcela přirozeně propojená s jemností a využíváním ženského principu. Když se žena neustále sebetrýzní a neumí být sama k sobě laskavá, dává tím sama sobě jasně najevo, že se nemá ráda. Dokáže být vůči sobě nekompromisní, tvrdá a kdykoliv udělá chybu, vnitřně se sebemrská za to, že chybovala a jednala nesprávně.

Jedinou cestou je zjemnit přístup k sobě a využívat laskavosti k tomu, abychom se začaly mít znovu rády. Jednejte se sebou, jako byste byla ještě malá dívka, která potřebuje něhu, lásku i bezpečí. Nebuďte k sobě krutá a naopak se naučte hýčkat a vyživovat, kdykoliv to jen půjde. Naučte se také odpouštět sama sobě za vše, praktický návod najdete v mém audioprogramu: Proč nemoc začíná v hlavě. Protože když odpustíte sama sobě, dáte si tak znovu šanci milovat se i přijímat se všemi stíny.

Chcete mít vše pod kontrolou, protože máte strach

Strach patří mezi nejvíce rozšířené emoce, která může být do určité míry zdravá. Avšak většinou nás strach paralyzuje a blokuje od života, který si doopravdy přejeme. Ženy často chtějí mít vše pod kontrolou a argumentují tím, že se poté cítí bezpečně. Jsou schopné se neustále vážit, mít na všechno kontrolní seznamy a odškrtávají si každý úkol, který splnily.

Jenže přílišná kontrola pramení z našeho strachu ze ztráty bezpečí i lásky druhých. Nedáváme tím však sama sobě šanci životem víc plynout, být uvolněná a také odpočatá. Když se do určité míry vzdáte kontroly nad sebou i svým životem, mnohem více se propojíte se svými touhami a srdcem, které vás skrze intuici může navést zcela jiným směrem. Tím, který je v souladu s vaším skutečným já.

Nosíte si v sobě stará zranění a neumíte uzavřít svoji minulost

Přirozeností naší mysli není zůstávání v přítomném okamžiku. Má naopak tendenci neustále těkat v minulosti, nebo naopak v budoucnosti. Mnoho času strávíme tím, že si vyčítáme naše kroky, které již nejde vrátit zpět, nebo se trýzníme katastrofickými scénáři, které nám může přinést budoucnost. Pokud v sobě žena nosí stará zranění a neumí odpustit, a tím minulost uzavřít, velice těžko se bude schopna napojit na vlastní zdroj lásky. Stará zranění a křivdy jí do přítomného prožívání lásky prostě nepustí, dokud minulost nepročistí a neodpustí. Jak ostatním, tak i sama sobě.

Pokud byste se chtěla zbavit svých stínů z minulosti, právě teď otevírám svůj nový koučinkový program, ve kterém vám mohu osobně pomoci. Jeho kapacita je však omezená! Více informací zde: Zbavte se svých stínů z minulosti.

Neumíte se soustředit na své silné stránky

Většina žen, se kterými jsem pracovala a měly nízkou sebelásku, byla velice dobře schopna vyjmenovat veškeré jejich negativní vlastnosti i slabé stránky. Jako kdyby viděly vždy sklenici z poloviny prázdnou, a vůbec se neuměly soustředit na to, co je na nich naopak hezké, nebo v čem vynikají. Za tento postoj bohužel často může náš školský systém, který nás učí se soustředit na to, v čem jsme slabí a co nám nejde. Místo toho aby posiloval naše silné stránky a ukázal nám na vrozené talentové vlohy, které v sobě nosí každá z nás.

Pokud tedy chcete uzdravit své sebevědomí, zkuste se začít více soustředit na to, v čem vynikáte. Můžete si každý den napsat, co všechno se vám povedlo nebo si sestavit takzvaný pozitivní seznam. V něm vypište, v čem sama sebe oceňujete, jaké máte dobré vlastnosti a co se vám v životě už všechno povedlo. Nebo si stáhněte můj  nejvíce oblíbený online trénink “21 duchovních klíčů k ženské sebelásce”, ve kterém můžete svůj vztah k sobě jednou provždy vyléčit.

Jste slabá ve stanovení si hranic s druhými

Ženy, které vůči sobě neumí cítit bezpodmínečnou lásku, trpí většinou pocitem, že všichni ostatní jsou důležitější, než ony samotné. Jsou to ty ženy, které jsou vždy k dispozici, mají děti i manžely jako ze škatulky, naslouchají svým přítelkyním dnem i nocí, a také jsou vrby pro všechny, které něco trápí. Už ale zapomínají na to, že i ony jsou důležité a potřebují mít svůj vlastní životní prostor.

Pokud si neumíme stanovit hranici s druhými a nedáváme sami sobě dostatek prostoru, dříve či později vyčerpáme svoji energetickou zásobu, a jednoduše se zhroutíme.

Pamatujte, že nejdříve musíte vyživit sama sebe, abyste byla pro druhé zdrojem. Stanovení si hranice pro vás může být ze začátku těžkým úkolem, ale třeba vám v tom pomůže následující moudro: “Vyslovené NE druhým může znamenat ANO pro vás”.

A pokud vám to nepůjde, zbytečně sama sebe netrýzněte. Jsem tu pro vás já nebo můj tým koučů. Nebo na sobě pracujte z domova pomocí mého online tréninku. Důležité je nevzdát se!