O síle křivdy a jak odpustit + VIDEO

Možná jste prošli náročným rozchodem, byl vám nevěrný protějšek nebo jste měli náročné dětství. A tak si v sobě nesete pocit křivdy, kterého se nemůžete zbavit. I když byste si přáli uzavřít minulost, pořád se myšlenkově vracíte a prožíváte vůči druhému nenávist. 

Emoce křivdy je podle posledních výzkumů karcinogenní, a je zapotřebí s ní vědomě pracovat. Tak, abychom odpustili, a ze svého života konečně propustili každého, kdo je minulostí. 

Já jsem pro vás nahrála nové video o síle křivdy a odpuštění, tak pokud se vám nechce číst dále, můžete se na něj podívat zde: 

Proč nám nejde odpustit? 

Logicky možná víte, že už je bývalý vztah dávnou minulostí, ale neustále se k rozchodu nebo bolestivým situacím vracíte. Proč tomu tak je? Logika bude ve vašem životě vždy slabší, než jsou emoce. A v případě zraněných emocí to platí dvojnásob. Je tedy zapotřebí pochopit, že musíte primárně léčit svůj emoční svět, logika vám v tomto případě nepomůže. 

Za neschopností odpustit často bývá i nechuť a neochoty do citlivého tématu nahlédnout. Uvědomit si, že daný člověk byl mým velkým učitelem, a měla jsem si ze vztahu něco odnést. Pokud chcete odpustit, je zapotřebí nejdříve pochopit, proč jste si daného člověka přitáhli do života a jakou lekcí jste měli projít. Až když vztah terapeuticky zpracujete, můžete přistoupit k odpuštění. Tomu opravdovému, radikálnímu. 

Radikální odpuštění je součástí mého online tréninku “Generální úklid života” i “7 kroků k získání vědomého a šťastného partnerství.” Vstupte do nich a finálně od-pusťte. 

Jaké jsou následky neléčené křivdy? 

A co se může dít, když nad neléčenou křivdou mávneme rukou? V mé praxi se setkávám často s následujícími životními situacemi: 

  1. Neschopnost najít si nový vztah a začít novou vztahovou etapu. Připoutanost k minulosti vám to nemusí dovolit. 
  2. Neustále vracení se do minulosti a výčitky vůči sobě i druhým. 
  3. Z pohledu psychosomatiky může neléčená křivda vést k nemoci. Jak už jsem zmiňovala, křivda má karcinogenní potenciál, často se také projevuje v oblasti kůže, postižená mohou být i játra a trávicí systém. 
  4. Pesimismus a negativismus. Protože jste ze sebe neshodili takovou zátěž, nosíte ji na bedrech a tím si ubíráte svou životní sílu. 

Jak tedy odpustit? 

Primárně je zapotřebí, abyste si uvědomili kořeny své křivdy a vyléčili celou situaci z minulosti. Pochopili, proč jste si daného člověka přitáhli do života, co vás měl naučit. Ať jsou to vaši rodiče, nebo bývalý partner. 

Poté je dobré přistoupit k takzvanému radikálnímu odpuštění, které se provádí v meditačním “módu”. Můžete ho získat v mém online tréninku “7 kroků k získání šťastného partnerství” nebo jím můžete projít během našich osobních i online schůzek. 

Pokud si chcete o odpuštění nastudovat více, vřele doporučuji knihy “Radikální odpuštění” od pana Tipinga nebo “Beze zla v sobě” od Luule Viilma.