Výchovné přístupy, které nás blokují od úspěchu a profesních snů + video

Představte si, že se konečně rozhodnete jít si za svými profesními sny. Řeknete si, že prostě dáte výpověď a začnete se vzdělávat v oboru, který vás vždy lákal. Ano, život vás sice zavál jiným směrem, ale kdy jindy udělat něco pro sebe, když ne teď? Myšlenka na změnu ve vás sílí, máte ze svého rozhodnutí radost, potom ale přichází první pochybnosti.

A začnou vás okupovat následující myšlenky:

„Doopravdy to zvládnu?“

„A co když neuspěji?“

„Nebudou se mi druzí smát?“

„Nevymýšlím nesmysly a neměla bych být vděčná za jistoty?“

V jedné knize jsem četla, že jen 3% z nás si plní své skutečné sny a nebojí se vystoupit z komfortní zóny. Jen tři procenta! Nepřijde vám to ukrutně málo? V dnešním článku bych vám chtěla ukázat hlubší příčiny toho, proč se bojíme plnit si naše sny a máme v oblasti práce tak nízké sebevědomí.

 

Proč je výchova tak zásadní?

Ještě než se pustíme do jednotlivých výchovných přístupů, možná by bylo dobré pochopit, proč je vlastně jednání i rodinné klima tak důležité pro naše budoucí chování v oblasti profese i plnění našich snů. Tak tedy, když se narodíme, naše mysl je jako nepopsaný list papíru. Neexistuje zde prakticky žádná šablona chování i názorů, ty se právě učíme a osvojujeme si je, až když rosteme. A kdo jiný nám ukazuje, jak fungují vztahy, úspěch i život samotný? Ano, naši rodiče. Náš dětský mozek se tedy programuje, a to jen tím, jak s rodiči vyrůstáme a pozorujeme, jakým způsobem se chovají i jak mluví, a jaké názory mají. A protože jsou to naši rodiče, jejich přístupy bereme jako pravdivé.

Naše mysl si tak postupně zapisuje do svého emočního podvědomí určité šablony chování i myšlení, které poté během života automaticky používá. A když jsou informace i šablony od rodičů ne zcela pozitivní, nebo jsou v rozporu s našimi tužbami, máme v životě zaděláno na deprese a neschopnost svůj život změnit k lepšímu. Abychom žili sami za sebe a v souladu s tím, po čem toužíme, musíme svůj obsah hlavy poznat. Poté jej pročistit a svoji mysl přeprogramovat tak, aby hrála s námi, nikoliv proti nám.

Ve své praxi jsem pomohla mnohým klientům k tomu, aby poznali obsah své hlavy a pročistili ji od negativních nánosů z dětství. Pro ty z vás, kteří toužíte po tom zbavit se emočního balastu, jsem připravila online trénink „Generální úklid života“. Během 8 týdnů si uklidíte ve své hlavě, očistíte se od negativních emočních programů a uděláte si v hlavě i v životě pořádek. Pojďte do toho se mnou! Zde je více informací: Generální úklid života – online koučinkový program.

Pochopili jsme tedy, jak zásadní vliv má výchova na náš život i úspěch, pojďme se tedy zaměřit na hlavní výchovné přístupy, které na vás rodiče mohli aplikovat a tím vás naprogramovat v rozporu s tím, co ve skutečnosti chcete.

Nechce se vám číst celý článek? Podívejte se na mé video:

 Nesahej na to, udělám to za tebe!

První výchovný přístup se může zdát poměrně neškodný, avšak jeho následky jsou katastrofální. Dítě se během svého života učí, a samozřejmě během tohoto procesu poznávání dělá spoustu chyb. Občas rozlije čaj, spadne na kole, dostane špatnou známku nebo se řízne do prstu. A v tento moment je poměrně zásadní, jak rodič na chyby dítěte reaguje.

Několikrát jsem byla přítomna u hysterických scén maminek, kterým se ušpinilo dítě na kole nebo si odřelo koleno. Místo toho, aby zachovaly klid a dítěti tak ukázaly, že chyby k našemu růstu patří, způsobily v něm obrovský strach se znovu pouštět do poznávání nového. Dítě se postupně naučilo dělat to, co maminka požaduje, a už se prostě nepouštělo do větších akcí. Důležité přece bylo, aby byla maminka spokojená!

Častokrát také rodiče nepouští své děti k vaření nebo úklidu, a to jen proto, aby se náhodou dítě nezranilo, nebo to nezabralo tolik času.

Jenže, kde jinde si máme zkoušet své schopnosti a nabírat sebedůvěru, než v našem domácím prostředí? Nebylo by lepší, kdybychom si občas odřeli koleno, avšak měli novou zkušenost i zdravé sebevědomí jít do nových situací naplno?

Pokud jste tento typ výchovy prožili, dost pravděpodobně budete mít velký strach z nových začátků. Ať je to nový koníček, navazování vztahů, ale i profesní změna nebo podnikání. Jste totiž naučeni dělat jen to, kde máte pocit bezpečí, a vaše mysl není navyknutá objevovat nové. Máte příliš nízkou sebedůvěru v objevování nového, protože jste si takový přístup nemohli v dětství natrénovat.

Je tedy zapotřebí odhalit vzorce chování, které jste od svých maminek i tatínků získali, a nadobro se jich zbavit.

Co si o nás ostatní pomyslí?

Když se dnes rozhodnete zcela změnit svůj osobní i profesní život, budete dumat nad tím, jaká reakce přijde z vašeho okolí? Pokud je vám úplně fuk, co si o vás ostatní pomyslí, pravděpodobně vás rodiče v přirozenosti a snech podporovali. Nebo jste na sobě už zapracovali, protože jste si vědomi důležitosti toho, jak se cítíme ve svém životě my, nikoliv co si o nás myslí druzí.

Ve své praxi se často setkávám s druhou variantou přemýšlení. Ohlížíme se na to, jaký názor na nás bude mít okolí a stydíme se tak plně projevit. Skutečný kořen? Ano, opět jej můžete nalézt ve svém dětství.

Odpovězte si na následující otázky:

Do jaké míry vás rodiče podporovali v přirozenosti a tužbách?

Řešili rodiče okolí a názory druhých?

Dokázali si jít rodiče za svými sny a bylo pro ně primární, v čem naleznou radost i uspokojení?

Museli jste se při kontaktu s dospělými hodně kontrolovat, nesměli jste třeba promluvit?

Generace dnešních dospělých byla bohužel vychovávána k tomu, abychom lidově řečeno drželi „hubu a krok“. Primární bylo, abychom před sousedy a okolím nevyčnívali a lidé nás nepomlouvali. Optimální bylo zůstat v šedi a v průměru, než být trnem v oku a vystupovat z průměru. Jak nás ale takový způsob života i výchovy mohl ovlivnit při plnění našich snů? Jsme v dospělém životě schopni si najednou dupnout a jít si podle svého, i když se to druhým zdá bláznivé?

Když nás v dětství rodiče nepodporují ve výjimečnosti a přirozenosti, máme obrovský strach vyčnívat i nesouhlasit. Jsme závislí na názoru okolí a často podřizujeme životy druhým, neumíme žít náš vlastní.

Pokud vnímáte, že vás rodiče omezovali a neuměli podpořit v mimořádnosti, opět bude zapotřebí si nalézt negativní šablony chování, které máte v emočním podvědomí. To můžete se mnou, s mým týmem koučů nebo si stáhněte můj online trénink Generální úklid života.

 

Dělej hlavně to, kde jsou peníze!

Kolikrát jsem s lidmi, kteří u mě chtěli odhalit svůj talent, narazila na tohle téma! I když měli talent pro úplně něco jiného, rodiče se je snažili nacpat do profese, která podle nich nesla peníze nebo jistoty. A tak se ti, kteří měli umělecký nebo učitelský talent, dostali do oblasti účetnictví nebo ekonomie. Ti, kteří chtěli sportovat, musí dnes sedět v kanceláři a koušou se nudou nad analýzou nebo při obchodních jednáních.

Bohužel bylo často rozhodováno za nás, na jakou školu půjdeme a čemu se budeme věnovat. Naši rodiče neuměli rozpoznat naše talentové vlohy a nesměrovali nás do oblasti, ve které jsme přirozeně vynikali i prospívali. A tak dnes děláme často práci, která nás nebaví, ale nevíme, jak naši situaci změnit.

Pro začátek je dobré si uvědomit, že každý z nás v sobě nosí talentové vlohy. Jde jen o to je odhalit s certifikovaným koučem a uvědomit si, kde je můj skutečný potenciál a při jakých činnostech se cítím v takzvaném „flow“. Možná vás v oblasti talentu rodiče nepodporovali, ale nezapomeňte, že nikdy není pozdě. Své talenty můžete odhalit, a zároveň zapracovat na svém podvědomém naprogramování, které vás zbytečně drží ve starém.

Pamatujte si, že každý z nás může využívat svůj vnitřní potenciál, své talentové vlohy a v oblasti práce cítit naplnění i radost. Důležitá je síla vašeho rozhodnutí podstoupit změny v sobě. Když totiž změníte staré šablony chování i smýšlení, a nahradíte je novými, váš život se změní k nepoznání!